نوع دوم یوبوت، قالب دوبل نام دارد و عملکرد آن به صورت دوتکه ای یا دوبل می‌باشد. به‌عنوان قالب یوبوت ساندویچی نیز شناخته می‌شود.

ساختار قالب یوبوت دوبل به صورت دو تکه و بسته است. در واقع، این قالب از دو قالب یوبوت تک به‌هم‌چسبیده و تشکیل شده است. بتن‌ریزی سقف یوبوت دوبل به صورت پیوسته و یک‌مرحله‌ای انجام می‌شود.
ابعاد یوبوت دوبل نیز مانند قالب تک، 52*52 سانتی‌متر است. ارتفاع این نوع قالب از 20 تا 56 سانتی‌متر و ارتفاع پایه‌های آن از 0 تا 17 سانتی‌متر تغییر می‌کند.

این نوع قالب به صورت بتن‌ریزی کل سقف (فضای بالا و پایین و بین قالب‌ها) انجام می‌گیرد. این فرایند پیوسته صورت می‌گیرد و از به‌وجودآمدن اتصال سرد بین لایه‌ها دوری می‌شود. در نتیجه قالب‌های دوبل با حجم کاملاً بسته تولید می‌شود.

دوتکه بودن قالب‌ها، حجم و جای کمتری برای انبار و حمل نیاز دارد و در مکان پروژه، به صورت حجم بسته کار می‌کنند.

بسته بودن حجم این از نفوذ بتن به داخل آنها جلوگیری می‌کند و دال ایجاد می‌شود. این نوع یوبوت، مشکل رخ دادن ترک سرد را نیز برطرف می‌کند.

یکی از ایرادات قالب یوبوت دوبل، نیاز به زمان بیشتر در مقایسه با نوع اول و هزینه آن بالاتر می‌رود.