جنس این قالب‌ها از پلی‌استایرن است. مزیت این نوع قالب، توپر بودن و عدم نفوذ بتن به داخل آنها است. یکی از ویژگی‌های مهم دررابطه‌با این سقف، سبک بودن جهت استفاده در اجزای ساختمان است.

ماده پلی‌استایرن در عین سبکی، مقاوم است و از همین جهت تأثیر به سزایی برای سبک کردن سازه دارد.

یکی از معایب این قالب، تولید گاز سمی و خطرناک استایرن مونور است. دلیل انتشار این گاز سمی، وجود دریچه‌هایی برای خروج گاز و کاهش فشار است. در ضمن خطر انفجار در اثر گرمای آتش نیز برای این قالب وجود دارد.

هزینه حمل و انبار قالب های پلی استایرن نسبت به قالب های یوبوت تک و دوبل خیلی بیشتر است.

نگاه کلی به معایب قالب یوبوت پلی استایرن

  • عدم جابه‌جایی هنگام بتن‌ریزی
  • عدم وجود بند در 4 طرف قالب پلی استایرن برای جابه‌جایی هنگام بتن‌ریزی
  • مختل شدن و جابه‌جا شدن قالب هنگام بتن‌ریزی در اثر ضربه؛ به دلیل سبکی و عدم اتصال آنها به قالب‌های دیگر یا آرماتورهای سقف
  • افزایش هزینه حمل‌ونقل و انبار قالب های پلی استایرن
  • عدم پیوستگی در برابر ضربه و جداشدن تکه‌های یونولیت