قالب وافل 80-80 قفل دار – رنگ سفید

قالب وافل 80-80 قفل دار – رنگ سفید

قالب سقف وافل قفل دار 80*80 رنگ سفید تولید شرکت گنبد فیروزه

جدول مشخصات قالب 80*80 قفل دار سفید

وافل دو طرفهارتفاع قالبآکس به آکس تیرچهعرض تیرچه در پاشنهعرض تیرچه در بالاضخامت سقف
H(cm)
وزن بتن سقف
H1(cm)B(cm)TI(cm)T2(cm)H2=7cmH2=7cm
Waffle80-80 h282880121835405